Veřejné osvětlení


Provádíme kompletní práce týkající se veřejného osvětlení:
• Montáž osvětlení komunikací, stezek, sportovišť, budov, terminálů a parkovišť
• Správa a údržba veřejného osvětlení v obcích "na zavolání"
• Vyhledávání kabelových tras a poruch