Reference

Poslední projekty

Zábrodí VN-nový dálkový odpínač VN

Zábrodí

VN-nový dálkový odpínač VN

Svitavy VN-výměna sloupu VN s odpínači

Svitavy VN

výměna sloupu VN s odpínači

Radvanice VN -nový dálkový odpínač VN

Radvanice VN

nový dálkový odpínač VN

Terminál MHD HK a Riegrovo náměstí

Terminál MHD HK a Riegrovo nám.

osvětlení, rozvodny vn a nn

OEZ Letohrad

OEZ Letohrad

veřejné osvětlení

Bioplynová elektrárna LUNY Lukavice

Bioplynová elektrárna LUNY Lukavice

kiosková TS 1000kVA, vedení vn

Fotovoltaická elektrárna Lipovka 1,179kWp

Fotovoltaická elektrárna Lipovka 1,179kWp

přípojka vn, TS, technologie vnitřní elektroinstalace

Škoda Auto Kvasiny a Vrchlabí

Škoda Auto Kvasiny a Vrchlabí

osvětlení parkovacích ploch a komunikací

Polyfunkční dům Rychnov nad Kněžnou

Polyfunkční dům Rychnov nad Kněžnou

elektroinstalace a hromosvody

Rodinný dům Rychnov nad Kněžnou

Rodinný dům Rychnov nad Kněžnou

elektroinstalace + EZS

Hradec Králové - křižovatka Stoletá

Hradec Králové - křižovatka Stoletá

osvětlení

Javornice

Javornice

kabelový rozvod nn a vn, kiosková TS s rozvodnou vn a nn, vedení vn

Vamberk obchvat

Vamberk obchvat

vedení vn

Dobruška

Dobruška

trafostanice vn 35/0,4kV

Dálnice D11

Dálnice D11

osvětlení odpočívky Osice vpravo i vlevo

TESCO

TESCO

zapouzdřená rozvodna vn 35 kV SF6

Kvasiny

Kvasiny

přeložení TS, vedení vn, kabely vn, Trafostanice, síť nn

Fotovoltaická elektrárna Rychnov n.Kn. 29,61kWp

Fotovoltaická elektrárna Rychnov n.Kn. 29,61kWp

Kompletní dodávka FVE 29,61kWp na klíč včetně PD

Nedvězí

Nedvězí

Oprava VN